دایود لیزر در مقابل IPL 

مقایسه ی دایود لیزر و IPL
بیشتر مقایسه ی های موجود در اینترنت بدون مطالعه ی علمی و تنها بر اساس دستگاه های موجود در کلینک بوده  و و مطالب موجود بر اساس مطالعه ی دقیق نبوده در اینجا میخواهیم یک مطالعه ی علمی در مقایسه ی روش حذف موهای زاید با دایود لیزر و IPl داشته باشیم .

ادامه مطلب